domingo, 12 de enero de 2014

PAUTAS PARA A BUSCA DE INFORMACIÓN DE CADA VALOR

Que podemos buscar?
  1. Unha definición do valor/dereito/concepto.
  2. A orixe: onde en cando xorde ese concepto?.
  3. Os protagonistas: que persoas ou que organizacións promoven ou loitan pola súa consecución?.
  4.  Datos obxectivos: porcentaxe de poboación que sofre as consecuencias, países que carecen do dereito,…; que falen da evolución e da situación actual do valor/dereito/concepto no mundo.
  5. Reflexións ou citas de personaxes relevantes que aporten a súa opinión ao respecto.
  6.  Outros datos de interese: causas, consecuencias; depende do tema.


Como e onde buscar?
  •  Utiliza fontes fiables (onde os autor@s se identifiquen como  expertos) e de carácter institucional (universidades, gobernos,…: .org, .es,..)
  • Contrasta a información: verifica a información confirmando con múltiples fontes.
  •  Os medios de comunicación (prensa, tv,..) poden aportar datos actuais.


Exemplos:

jueves, 12 de diciembre de 2013

ANTICONSUMISMO

DEREITO A REALIZARSE - AUTOESTIMA

POBREZA CERO - INMIGRACIÓN

DEREITO AO TRABALLO

DEREITO A EDUCACIÓN

SOSTENIBILIDADE DO MEDIO AMBIENTE

LIBERDADE DE EXPRESIÓN

ANTIGLOBALIZACIÓN

TOLERANCIA

IGUALDADE SOCIAL

IGUALDADE DE XÉNERO

PAZ